تبلیغات


برنامه نویسی $هک&آموزش&کتاب - شرایط اقلیمی شهرستان مشکین شهر


برنامه نویسی $هک&آموزش&کتاب
 
ایران سرای من

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 13 اردیبهشت 1390 توسط برنامه نویسی&programming
شرایط اقلیمی در این شهرستان ......

شرایط اقلیمی شهرستان مشكین شهر

حدافل دمای هوای مشکین شهر 5.9 درجه سانتی گراد و در ماههای دی 3.9- ، بهمن 4.6- و در اسفند 2.8- درجه سانتی گراد بوده و از بهمن ماه سیر صعودی پیدا كرده و در تیر ماه به اوج می رسد و بعد از آن كاهش می یابد

مطالعه میانگین رطوبت نسبی این شهرستان نشان می دهد كه بیشترین مقدار این پارامتر به میزان 41 تا 59 درصد به ماههای سرد و به آذر لغایت اسفند مربوط می شود و در بقیه ماههای سال میانگین رطوبت نسبی از 41 تا 47 درصد متغیر می باشد میانگین سالانه و میانگین حداكثرها و حداقلهای رطوبت نسبی مشکین شهر به ترتیب 63 ، 77 ، 48 درصد می باشد.
 

براساس آمار و اطلاعات میانگین مجموع سالانه بارندگی مشکین شهر 361.2 میلیمتراست .این مقدار در ماههای فصل زمستان به ترتیب 34.3 ، 38.4 ، 60.5 میلیمتر ودرفصل بهار مقدار بارندگی درماههای فروردین ، اردیبهشت و خرداد به ترتیب 59.3 ، 40.7 ، 24.7 ، میلیمتر می باشد و در فصل تابستان در ماههای تیر ، مرداد، شهریور به ترتیب 18.4 ، 1.3 ، 4.7 میلیمتر ودرماههای مهر،آبان و آذر به ترتیب 18.2 ، 18.5 ، 27.3 میلیمتر می رسد بیشترین بارندگی اتفاق افتاده طی یك شبانه روز 46.0 میلیمتر می باشد كه درماه فروردین اتفاق افتاده است و توزیع فصلی بارندگی نشان می دهد كه بیشترین مقداربارندگی دربهار با 134.6 میلیمتر، كه حدود38.3 درصد بارندگی سالانه دراین فصل اتفاق می افتد.

براساس آمار و اطلاعات ارائه شده سمت و سرعت باد غالب این شهر درطول سال جنوب غربی ومیانگین سرعت باد غالب سالیانه 6.8 متربرثانیه و درصد بادغالب سالیانه 10.1 درصد و بدون باد سالانه 74.3 درصد می باشد .شدیدترین باد وزیده شده طی دوره آماری بلندمدت آن ازسمت جنوب با سرعت 32.0 متربرثانیه درسال ‏2004‏ بوقوع پیوسته است .

تعداد روزهای باپوشش ابری سالانه مشکین شهر تقریباُ 86 روز می باشد كه بیشترین و كمترین تعداد روزهای همراه باپوشش ابر به ترتیب به ماههای اسفند و خرداد تعلق دارد.كمترین تعداد ساعات آفتابی به ماههای سرد سال كه تعداد روزهای ابرناكی بیشتری دارد، تعلق دارد كمترین ساعات آفتابی مشکین شهر به آذر ماه با 143.9 ساعت و بیشترین تعداد ساعات آفتابی در مردادماه با 270.1 ساعت میباشد .متوسط تعداد روزهای طوفانی با رعدوبرق 6 روز در سال می باشد.
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

پیچک